Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Starptautiskā sadarbība

Lasīt citus rakstus

Padziļinās konsultācijas par NATO un ES

Saprašanās memorands paredz abu pušu regulāras konsultācijas un informācijas apmaiņu par ES, NATO un citos starptautiskos sadarbības formātos īstenotām iniciatīvām drošības un aizsardzības, ekonomiskās sadarbības un tirdzniecības jomās, kā arī par Latvijas drošības un aizsardzības uzņēmumu un zinātnisko institūciju piedāvājumu eksporta tirgu apgūšanā.

Parakstot Saprašanās memorandu, puses pozitīvi novērtēja līdzšinējo savstarpējo sadarbību gan Drošības un aizsardzības industriju federācijas Konsultatīvās padomes ietvaros, gan attiecībā uz eksporta veicināšanas pasākumiem. Vienlaikus tika atzīts, ka sadarbības attīstīšanai un padziļināšanai vēl ir potenciāls.

Ārlietu ministrs E.Rinkēvičs pauda pārliecību, ka Saprašanās memoranda noslēgšana sekmēs intensīvāku un efektīvāku abpusējo sadarbību, viedokļu apmaiņu un Latvijas interešu apzināšanu attiecībā uz Eiropas Aizsardzības fonda aktualitātēm, kā arī sarunās par ES daudzgadu budžetu pēc 2020. gada, kur paredzama plašāka un niansētāka nozīme drošības un aizsardzības jomai. 

Tikšanās laikā Drošības un aizsardzības industriju federācijas pārstāvji arī informēja par Federācijas plānotajiem pasākumiem, aktuālajiem starptautiskajiem projektiem un sadarbības iecerēm. Sarunas noslēgumā E.Rinkēvičs aicināja Latvijas uzņēmējus turpināt aktīvi izmantot ES, NATO un ANO piedāvātās iespējas pārrobežu projektu īstenošanā un finansējuma piesaistē.

Informāciju sagatavoja Ārlietu  ministrija