Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Starptautiskā sadarbība

Lasīt citus rakstus

NATO Industrijas diena un NIAG 2021

NIAG strādā pie priekšlikumu izstrādes NATO dalībvalstu nodrošinājuma direktoriem, fokusējoties uz iespējām, ko sniedz industrija, atbalstu, lai pielāgotos pārmaiņām un palīdzētu izpildīt politiskās saistības emisiju jomā. Industrija paredz pastāvīgas iesaistes nepieciešamību un atsevišķas studiju programmas nepieciešamību. NIAG koordinēs pasākumus šajā jomā ar NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizāciju, kā arī apzinot NATO dalībvalstu praktisko ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanai aizsardzības nozarē.

NATO dalībvalstu industriju pārstāvji uzklausīja NATO Aizsardzības investīciju vadības ziņojumu par NATO 2030 stratēģiju, kuru plānots apstiprināt dalībvalstu starpā jau 2022.gada Madrides samitā. Pārrunāta industrijas iesaiste NATO prioritārajos virzienos, kas ietver dziļākas konsultācijas starp dalībvalstīm, atturēšanu un aizsardzības politikas stiprināšanu un noturību. Industrijas pārstāvji uzsvēra nepieciešamību saglabāt tehnoloģisko pārrākumu, balstoties uz iepriekš veiktās izpētes secinājumiem pieaugošo un graujošo tehnoloģiju jomā (Emerging and Disruptive Technologies) un saglabāt likumos balstītu starptautisko kārtību. Aizsardzības industrija turpinās aktīvi iesaistīties starptautiskajās mācībās, stiprināt nozares kapacitāti un piemēroties klimata pārmaiņām. NIAG ņems aktīvu dalību jauna stratēģiskā koncepta izstrādē, ko veidos iepriekš minētie aspekti un kura īstenošanai būs nepieciešams palielināt dalībvalstu kopējās investīcijas NATO.

Savukārt NATO Industrijas forums bija galvenā vieta stratēģiskajam dialogam ar industriju par NATO spēju plānošanu, attīstību un piegādi. NIF organizē NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs (Jens Stoltenberg), un to kopīgi organizē augstais sabiedroto komandieris, ģenerālis Filips Lavīns (Philippe Lavigne) un NATO ģenerālsekretāra palīgs aizsardzības investīciju jautājumos Kamils Grands (Camille Grand).

Vairāk: www.federacija.lv