Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Starptautiskā sadarbība

Lasīt citus rakstus

Iesaiste nacionālos un starptautiskos projektos

Elīna Egle bijusi atbildīgā amatpersona par sekojošu Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu izstrādi un īstenošanu:
  • „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”;
  • „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos”;
  • “Partnerība biznesa konkurētspējai”;
Šie projekti ievērojami kāpināja LDDK ietekmi, biedru skaitu, piesaistīto ekspertu loku un apgrozījumu. Projektu īstenošana noslēdzas 2014./ 2015.gadā.

Stabila partnerība nodrošināta nacionālā, Eiropas Socialā finda līdzfinansētā projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”.

Aktīvs darbs noritēja kā partnerim starptautiskos vai uz starptautiskiem klientiem orientētos projektos:
  • Gruntvig, Uzņēmēju starppaaudžu apmācības un kompetenču nodošanas programma PATRON (Vadošais partneris: Spānija);
  • "TOBEQU 3 - Towards a Better Quality of Financial Participation of Workers in CEE" (Vadošais partneris Slovēnija);
  • ITERREG IVB Baltijas Jūras reģiona Programma 2007 – 2013, "BALTIC SEA LABOUR NETWORK-BSLN" (Vadošais partneris: Vācija);
  • ITERREG Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionu pievilcības franšīzei pētījums, (Vadošais partneris: Lietuva, Brand4Baltics).

2011./2012.gadā E.Egle vadīja Valsts Prezidenta Augsta līmeņa grupu investīciju piesaistei, kuras ietvaros izstrādāts un joprojām aktuāls ir pētījums ‘’Priekšlikumi un rekomendācijas investīciju piesaistes uzlabošanai’’. Grupas piedāvājums ņemts vērā izstrādājot Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam un plānojot iesaisti Eiropas finansēšanas perspektīvā. Kopīgais mērķis ir iesaistītajām pusēm piesaistīt investorus Latvijas uzņēmumu, augstskolu, pašvaldību projektiem.