Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Latvijas drošības un aizsardzības produktu ražotāji kļūst redzamāki

DAIF Latvija vādrā aicinu uzņēmumu pārstāvjus un zinātniekus informēt par savu piedāvājumu un alternatīviem risinājumiem apgādē, tehnoloģiju attīstību un inovācijām, lai sniegtu kvalitatīvu un efektīvus drošības un aizsardzības risinājumus. Aicinājums: ŠEIT 

E-katalogs interneta vietnē www.cluster.lv nodrošinās visaptverošu un daudznozaru informāciju par pieejamajiem produktiem un pētniecību Latvijā drošības un aizsardzības vajadzībām, veicinās atklātību un caurspīdību izvirzot tehniskās un kvalifikācijas prasības aizsardzības un drošības jomu iepirkumos.

DAK e-kataloga mērķis ir apkopot vienuviet Latvijas zinātnes un uzņēmējdarbības pārstāvju piedāvājumus Latvijas un ārvalstu drošības un aizsardzības iestādēm un organizācijām. Informāciju juridiskās personas var ievietot angļu un latviešu valodā bezmaksas un patstāvīgi aktualizēt pēc nepieciešamības. Ar e-katalogu DAIF Latvija iepazīstina savus sadarbības partnerus Latvijā un ārzemēs, lai veicinātu Latvijas produktu atpazīstamību un attīstību atbilstoši militārajiem standartiem un drošības prasībām.

Vairāk: ŠEIT