Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Jūras spēku flotiles mīnu kuģa M-08 „Rūsiņš” krustmāte

Ikvienas krustmātes pienākums ir vēstīt sabiedrībai par to darbu, ko ikdienā veic Jūras spēki, lai nodrošinātu sabiedrības drošību un pildītu starptautiskās saistības.

Elīna Egle uzsver, ka krustmātes pienākums ir būt kopā ar kuģa komandu gan priekos, gan grūtībās. Ir rosīgs laiks jūrā un ir nogurdinoši kuģa remontdarbi - tas viss prasa saliedētību un saskaņotu komandas darbu. Krustmāte var domās stiprināt komandas garu un būt par atbalstu.
Mūsu mīnu meklētāju kuģiem doti virsaišu vārdi kā misijas apliecinājums, kā atgādinājums par cilvēka drosmi un nesavtību. Pirms vairāk kā 800 gadiem kaujā krita varonīgs un lepns, drošsirdīgākais no latgaļiem, kā to piemin Livonijas Indriķa hronika. Rūsiņa vārds ierakstīts vēsturē, jo viņš pašaizliedzīgi cīnījās par savu zemi, apliecināja spēju sadarboties, lai gūtu pārsvaru pār apdraudējumu.

M-08 ''Rūsiņš'' ienāca Jūras spēkos 13.jūlijā - tā ir viņa dzimšana. Jūlijs ir Latvijas armijas atdzimšanas mēnesis, vasaras pilnbrieda laiks, kas atjauno spēku - tā ir laba zīme. M-08 "Rūsiņš" savas gaitas Latvijas Jūras spēkos 2011.gadā uzsāk pārmaiņu laikā, kad resursu trūkums paplašina iespējas radošiem risinājumiem krasta apsardzē, kontrolē, mīnu meklēšanā un glābšanas darbos, kad palielinās personību loma. Tādēļ savai kuģa komandai E.Egle vēl apliecināt savas spējas, kompetenci un sniegt ieguldījumu Jūras spēku darbībā ar jaunām iniciatīvām. Viņa novēl jūrniekiem turpmākos gadus sniegt pienesumu Jūras spēku flotiles vēsturei.

Vairāk par Jūras spēku flotiles kuģu krustmāšu tradīciju: http://www.mil.lv/Personalsastavs/Kultura_tradicijas/Tradicijas/Kugu_krustmates.aspx

Vairāk par krustmātes pienākumiem var lasīt intervijā ar Elīnu Egli žurnālā ''Tēvijas sargs'' 2011.gada septembra izdevumā: http://doc.mod.gov.lv/lv/ts/2011/9/