Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

DAK domnīcas vieno publisko un privāto sektoru

DAK organizēs uz Eiropas reģionā nozīmīgākajām militārajām izstādēm DSEI, Londonā un MILPOL, Parīzē.

DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle
: ‘’Latvijas uzņēmējiem un zinātniekiem ir pamatīgas iestrādnes duālo produktu ražošanā un radīšanā. Šobrīd svarīgi klastera ietvaros koncentrēt resursus drošības tirgus pieprasījuma izpētē un atbilst izvirzītajām kalifikācijas prasībām, lai piesaistītu resursus eksporta attīstībai. Augstākā gatavības pakāpe eksportā šobrīd ir IKT, bezpilota sistēmu, satelīttehnoloģiju un kuģubūves uzņēmumiem. Savukārt neizsmelts potenciāls ir viedo materiālu, biotehnoloģiju un mākslīgā intelekta plašākā izmantošanā.’’

DAK darbs strukturējas domnīcās, tās grupējot 3 pamata tēmās – Eksports, Inovācija un Produktivitāte. Pirmā Eksporta domnīca norisinājās 24.maijā un fokusējās uz iepirkumu procedūru aktualitātēm Latvijā, NATO un ANO, kā arī pārrunās mazo un vidējo uzņēmumu iespējas iesaistīties aizsardzības piegādes ķēdēs. Inovāciju domnīca norisinājās 31.maijā, kur DAK specializācijas jomās dalībnieki iepazinās ar Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes institūtu, Transporta un sakaru institūta un Elektronikas un datorzinātņu institūta veikumu. Sadarbību uzņēmēji un zinātnieki turpinās jaunu produktu attīstībai, izmantojot publisko finansējumu, kas drošības un aizsardzības sektoriem būtiski pieaug ES un NATO dalībvalstu un institucionālajos ietvaros. Produktivitātes domnīca 7.jūnijā noslēdz DAK domnīcu ciklu šajā pavasarī. Produktivitātes domnīca fokusējas uz sadarbības pieredzi nacionālā līmenī ar VAMOIC un NVA, kā arī iespēju paplašināšanu iesaistoties NATO iepirkumos, t.sk. ieviešot Latvijā valdības kvalitātes atzīšanas sistēmu.

Jāatzīmē, ka nozīmīgu pieredzi DAK dalībnieki ieguva pirmajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju, kurā iepazinās ar Igaunijas Aizsardzības industrijas politikas īstenošanu sarunās ar Igaunijas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Aizsardzības idnustrijas asociācijas un Igaunijas Drošības un aizsardzības industriju inovācijas klasteri. Savukārt Latvijjas IKT uzņēmumiem bija iespēja iepazīties ar NATO Kiberdrošības ekselences centra darbu, kā arī iegūt jaunus kontaktus partnerībām jaunos starptautiskos projektos.

Pievienojies! Vairāk: www.federacija.lv