Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Atbalstu radošus cilvēkus, palīdzu augt mazajiem uzņēmumiem, stiprinu partnerības korporatīvās sociālās atbildības principu praktisku iedzīvināšanu uzņēmumos. Savukārt apvienojot drošības un aizsardzības industriju vēlos apliecināt ne tikai Latvijas uzņēmumu starptautisko konkurētspēju, bet arī devumu nedrošības mazināšanai pasaulē.

Mazā biznesa dienas dalībnieki aug - šogad atbalstīsim mazo biznesu 20.novembrī!

Latvijas Biznesa savienība: Tautsaimniecības vairākums jārespektē

Uzņēmējspēju attīstīšana Biznesa augstskolas ''Turība'' padomnieku konventā

Lursoft: 47% Mazā biznesa dienas dalībnieku audzis apgrozījums, 56% augusi peļņa, 14% uzņēmumu audzis darbinieku skaits, salīdzinot 2013. un 2014.gada pārskatus. Mazā biznesa diena šogad 20.novembrī!

Lasīt tālāk

2015.gada 25.martā Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu foruma (turpmāk – MVU Forums) un Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācijas (turpmāk - MVU Konfederācija) apvienošanās rezultātā tiek izveidota ''Latvijas Biznesa savienība'', apstiprināts jauns nosaukums, statūti un pārvaldības struktūra.

Lasīt tālāk

No 2006.gada Elīna Egle ir iesaistījusies privātās augstskolas stratēģiskā atbalstā un ir Padomnieku konventa locekle.

Lasīt tālāk

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma - KSA Latvija

Strādā Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija - DAIF Latvija

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums - MVU Forums

KSA Latvija 2013.gadā dibināja domubiedru grupa ar ilggadēju pieredzi biznesa un nevalstisko organizāciju vadībā, lai nodrošinātu Latvijas biznesa un ietekmes pušu viedokļa pārstāvniecību nacionālās un starptautiskās organizācijās korporatīvās sociālās atbildības jomā.

Lasīt tālāk

Nodibināta Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija

Lasīt tālāk

2012.gada 26.novembrī reģistrēta uzņēmēju biedrība ‘’Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums’’.

Lasīt tālāk

   
   
Lasīt citus rakstus