Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Saistoši ir starpnozaru pētījumi un atziņas, kuras pielietojamas politisko un sociāli ekonomisko procesu pilnveidē. 

Mūsdienīga Pārvaldība

Eiropas Sociālais modelis

 

Mūsdienīgas publiskās pārvaldības nostiprināšanās Latvijā

Lasīt tālāk

Eiropas sociālā modeļa koncepcijas nākotnes perspektīva

Lasīt tālāk

 
Lasīt citus rakstus