Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Saistoši ir starpnozaru pētījumi un atziņas, kuras pielietojamas politisko un sociāli ekonomisko procesu pilnveidē. 

Eiropas Sociālais modelis

  

Eiropas sociālā modeļa koncepcijas nākotnes perspektīva

Lasīt tālāk

  
Lasīt citus rakstus