Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Saistoši ir starpnozaru pētījumi un atziņas, kuras pielietojamas politisko un sociāli ekonomisko procesu pilnveidē. 

Likti pamati aizsardzības industrijas atbalsta politikai

Darba Devēju intereses Eiropas Savienībā

Darba apstākļu uzlabošana uzņēmumos

2016.gada 13.septembrī Ministru kabinets apstiprināja informatīvo ziņojumu “Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju”. Ziņojums tapis ciešā Aizsardzības ministrijas sadarbībā ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju.

Lasīt tālāk

Latvijas darba devēju interešu aizstāvība ES institūcijās

Lasīt tālāk

Bija prieks iesaistīties informatīvā materiāla - rokasgrāmatas «Darba aizsardzība uzņēmumā.

Lasīt tālāk

''Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā''

Reģionu attīstībai nepieciešamās lietas

Valsts Prezidenta Augsta līmeņa grupas ziņojums par investīciju piesaisti

Grāmatu E.Egle pasniedza kā dāvanu LDDK tās 15. gadskārtā.

Lasīt tālāk

Šādas pārliecības vadīti gatavojām LDDK projektu "LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos"

Lasīt tālāk

Strādājot par Valsts prezidenta padomnieci, izveidoju un vadīju Augsta līmeņa grupu investīciju piesaistē (ALG), kuras ietvaros no 2011.gada augustam līdz 2012.gada augustam tika ieguldīts apjomīgs darbs, lai izvērtētu investīciju potnciālu un sniegtu priekšlikumus investīciju piesaistē.

Lasīt tālāk

   
   
Lasīt citus rakstus